Telefonbestilling

Vår telefonbestilling

Vi kan ta imot telefonbestilling. Våre profesjonelle kunder kan ringe inn resepter innenfor åpningstidene i dialog med våre apotekansatte. 

Telefon nr: 22 08 97 06 
Faks nr:   : 22 08 97 01

Det er formelle krav til at hver side av faksen signeres.