Forbrukere/pasienter

Som pasient kan du sjekke med din lege om det er opprettet avtale med Webpharma om direkte levering av medisin dit du selv ønsker å motta denne.

Som forbruker kan du bestille i vår nettbutikk for forbrukere:

www. apotekhjem.no