Preparater

Webpharma leverer alle legemidler som er registrert og lovlig omsatt i Norge. Legemidlene er registrert i Farmapro som er apotekenes database for bestilling og levering av legemidler. Denne databasen inneholder ca. 20 000 preparater.

Vi bistår gjerne ved bestilling av uregistrerte legemidler. Ta kontakt med oss i apoteket.

Når det gjelder naturmedisin er ca. 2500 preparater registrert i Farmapro. Ta kontakt med apoteket for nærmere informasjon.

A-preparater, B-preparater og registreringsfritak


NB. Resepten er ikke en bestilling. Den er bare grunnlaget for de bestillinger som foretas via Web og Faks.

Legemidler som krever A-resept håndteres etter gjeldende forskrifter: Utleveringsforskriften For praktisk håndtering og ytterligere spørsmål ta kontakt med apoteker på telefon 22 08 97 02.

Denne prosedyre gjelder også for B-preparater. Vi trenger en original resept tilsendt i posten med påført antall. For faste, kjente rekvirenter er det tilstrekkelig at faks er underskrevet av denne, når det er godkjent av apoteket.

Alle resepter er gyldige i ett år, forutsatt skrevet ut for tilstrekkelig antall. Det gjelder også uregistrerte legemidler.

Registreringsfritaksskjema sendes apoteket pr. post for videre håndtering/ godkjenning. Vi vil varsle når det er på tide å søke på nytt. For preparater med flere styrker, er det tilstrekkelig å fylle ut alle styrker i samme skjema.

For bestiller av Immucept, er det nødvendig med registreringsfritaksskjema for hver kunde. Det må påregnes en måned bestillingstid fra dere sender skjemaene til varene leveres, da denne spesialproduseres i hvert enkelt tilfelle.

Vår grossist lagerfører de mest brukte uregistrerte legemidler. Tiden det tar å skaffe øvrige kan variere. Uregistrerte preparater som står på SLVs liste over forhåndsgodkjente preparater, sendes kunder sammen med delvis utfylt skjema (med preparatopplysninger) som MÅ returneres apoteket i ferdig utfylt stand.

Vennligst signer med lesbar underskrift/eventuelt også stempel!